Lijst, ingekomen van de firma P.F. Kipp & Zonen betreffende de \'werkzaamheden die door een meisje kunnen worden verricht op een instrumentmakerswerkplaats\'. z.j.