Envelop met opschrift ‘Mevrouw Matthes Persoonlijk’ waarin een aantal archiefstukken zaten. z.j.