Maandblad voor praktische verloskunde, nr. 2 en nr. 4. Met het artikel \'Beschrijving van de inzending der Vroedvrouwen op de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid\' in nr. 4. 1898.