Lijst van beroepen, voorzien van code, met vermelding van het aantal personen dat het beroep uitoefent, alfabetisch gerangschikt. z.j.