Uitnodigingskaart voor een bespreking, waarin één der leden van het bestuur nadere inlichtingen zal geven over doel en streven van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Gedrukt. 1897.