Ingekomen stukken houdende prijsopgaven voor advertenties en rekeningen voor geplaatste advertenties. 1898.