Tekst van de voordracht door Veder ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van het KVV op 29 september 1939. 1939.