Ingekomen brieven houdende gegevens betreffende het werk van vrouwelijke apothekers en -bedienden. 1898.