Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het voorontwerp van wet-Romme bij Ch. L. Polak-Rosenberg als secretaresse van het comité en als lid van de commissie van advies beperking van de gehuwde vrouw van de Hooge Raad van Arbeid, o.a. notulen van de commissievergaderingen. december 1937-1938 april.