Korte verslagen van de buitengewone ledenvergadering van 22 januari 1953 en van de algemene ledenvergaderingen van 16 april 1953, 10 juni 1954, 9 juni 1955, 31 mei 1956, 6 juni 1957, 20 januari 1983 en 24 januari 1984. 1953-1957, 1983-1984.