Lijst van namen en adressen van vrouwen die een confectiezaak leiden of als naaister of modiste werkzaam zijn. z.j.