Stellingen en conclusies van de sprekers en spreeksters bij de besprekingen over vakopleiding voor vrouwen van 11-14 juli 1898. Gedrukt. 1898.