Circulaire van de secretaresse-penningmeesteres D. Oppenheimer-Belinfante 24 mei 1941 aan de afdelingsbesturen betreffende het neerleggen van haar functie. Gestencild. 1941.