Tijdschrift voor Posterijen en Telegaphie, nrs 5-9. 1895-1896.