Twee verschillende exemplaren, één met handgeschreven Voorgeschiedenis van het ontstaan der Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’, 5 juli 1923, door H. P.-D. [Pekelharing-Doijer]. 1896/1897.