Lijsten van namen en adressen van vrouwen die een bedrijf leiden, met vermelding van bedrijfstak. Met losse notities. z.j.