Lijstje van namen van kranten en periodieken op het gebied van handel. z.j.