Ingekomen brieven houdende gegevens betreffende het aantal vrouwelijke apothekers en apothekerassistentes. 1898.