Stukken betreffende de tentoonstelling in Warschau oktober 1934. In 1933 was een soortgelijke tentoonstelling van werk van kunstenaressen in het Stedelijk Museum in Amsterdam, georganiseerd door de kunstafdeling van de IFBPW met medewerking van haar onderafdeling de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen. In 2003 teruggekeerd uit Moskou. 1934 januari 1935.