‘Macht en recht in het huwelijk’, door Mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw. Bekroond.