Circulaire gericht aan de schilderessen en tekenaressen in Nederland, waarin zij worden uitgenodigd tot het inzenden van ontwerpen. Gedrukt. z.j.