Rapport van het werk-comité over het ingediende wetsontwerp tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Eerste concept, handschrift van Mr. Bakker-Nort en Prof. H. van Goudoever; tweede concept met aantekeningen van Mr. A. van Dullemen; derde versie, gestencild. 1930.