Concept van een rondzendbrief betreffende het voorstel het batig saldo te bestemmen voor het geven van een subsidie aan een op te richten tuinbouwschool voor meisjes. 1900.