Schrift met aantekeningen over arbeidsbescherming. z.j.