Statuten en reglementen van de afdelingen. Alfabetisch. 1928-1950.