Ingekomen brief van de Financiële Commissie betreffende het toekennen van gelden. 1897.