Schrift beginnend met \'Wettelijke bescherming en burgerlijke vrouwen. Naar de artikelen van Clara Zetkin 1893\': aantekeningen en knipsels betreffende vrouwenarbeid z.j.