Ingekomen brieven en andere stukken, alfabetisch geordend. 1898.