Stukken betreffende de Spieghel Historiael, opgevoerd 28 februari 1931 in het Stedelijk Museum te Amsterdam als slot van de feestweek voor de Wereldbond voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap [IV 7]. 1930-1931.