Ingekomen stukken betreffende de bestelling van de reclameplaat voor de loterij ten behoeve van de tentoonstelling, getekend door J. Toorop.1898.