Stukken betreffende het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) [IV 6]. 1935-1936 en z.j.