Stukken betreffende vrouwen werkzaam in handel en handelsverkeer. 1897-1898.