Knipsels uit De Amsterdammer van artikelen geschreven door Henri van Kol over ruïnes van Romeinse bouwwerken in Italië en Noord-Afrika en knipsels betreffende de beschieting van een trein waarmee Henri reisde. z.j.