Notulen van algemene vergaderingen. 21 mei 1896-1900.