Staat van beroepen uitgeoefend door vrouwen te Delft. Met bijlagen. [1898].