Verslag van de werkzaamheden over het jaar 1929 van de afdeling Haarlem. 1929.