Kasboek. Met ingeplakte kwitanties, rekeningen en kopieën van uitgaande stukken 1898.