Benoeming en ontslag van H.C.L.Veder als Commandante en een adhesiebetuiging voor haar werk in de KVV. 1938, 1940-1941.