Lijst van afdelingen waarin de rubriek handel is onderverdeeld, met vermelding van degene die de afdeling op zich neemt. z.j.