Pagina van een manuscript in het Frans betreffende de Paulus\' opvatting van het Christendom. z.j.