Drukproef van het artikel \'Om misverstand te voorkomen\' van Nellie, betreffende haar opstelling ten aanzien van het Leger des Heils. 1909.