Aantekeningen en overgeschreven fragmenten uit gelezen werken over wetenschap en rationaliteit, opgetekend in geschiedenisschrift van dochter Olga. Frans. z.j.