Circulaire van de Rubriekcommissie handel, afdeling boekhouding houdende het verzoek om een inzending te sturen. Klad. [1897].