Lijsten met namen van personen en verenigingen die benaderd zijn voor een bijdrage aan de \'collectie Amerika\'. 1938 en z.j.