Vaandel. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Afd. Borger.