Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenrecht, brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting