Illustratie bij artikel over de \'1990-maatregel\' 1989