/
You are not logged in

Archief Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen (LVAAV) 1983-1996

Identity Area

Collection IDIIAV00000356
Unitdate1983-1996
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen (LVAAV), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1983 door een aantal vrouwen uit Limburg en Gelderland; in 1987 werd de Stichting Ondersteuning Alleenstaande Arabische Vrouwen opgericht om subsidie te kunnen aanvragen; in april 1996 werd de naam veranderd in Landelijke Vereniging van Arabische Vrouwen; eind 1996 opgeheven; was tot februari 1995 gehuisvest te Nijmegen, daarna te Utrecht; kreeg tot 1995 subsidie van het ministerie van WVC voor haar activiteiten; doel was het verbeteren van de positie van alleenstaande Arabische vrouwen in Nederland zonder de banden met de eigen cultuur te verbreken; voornaamste activiteiten waren het verlenen van juridische en psychosociale hulp en advies, het organiseren van kadertrainingen en ontmoetingsweekenden en het opzetten van regionale netwerken; vierde in 1994 haar tienjarig bestaan met drie studiedagen, een ontmoetingsweekend en de uitgave van twee brochures; werkte onder andere samen met de ambulante FIOM; vanaf 1994 verscheen haar informatieblad Bewustwording.


Scope and Content

Notulen van team- en bestuursvergaderingen 1985-1995; jaarverslagen 1990-1995; ingekomen stukken 1986-1996; oprichtingsakte 1987; stukken betreffende stagiaires, vrijwilligers en betaalde krachten 1985-1996; stukken betreffende de huisvesting 1993-1995; stukken betreffende subsidies 1983-1991: stukken betreffende de ontmoetingsweekenden, kadertrainingen en studiedagen 1984-1996; stukken betreffende hulpverlening en advies 1983-1996; stukken betreffende het meidenwerk 1986-1995; stukken betreffende samenwerking met onder andere de ambulante FIOM 1992-1996.
Inventaris

Notulen van teamvergaderingen. 1985-1987, 1989, 1993-1994.

1
Notulen van teamvergaderingen. 1985-1987, 1989, 1993-1994.. 1 omslag.

Notulen van werkoverleg. 1996 maart-juli.

2
Notulen van werkoverleg. 1996 maart-juli.. 1 omslag.

Notulen van bestuursvergaderingen. 1992-1995.

3
Notulen van bestuursvergaderingen. 1992-1995.. 1 omslag.

Stukken verzameld door de coördinator Kawther Al-Baz: notulen van vergaderingen, verslagen van werkzaamheden, correspondentie, werkplan 1994, jaarrekening en jaarverslag over 1993. 1992-1994, 1996.

4
Stukken verzameld door de coördinator Kawther Al-Baz: notulen van vergaderingen, verslagen van werkzaamheden, correspondentie, werkplan 1994, jaarrekening en jaarverslag over 1993. 1992-1994, 1996.. 1 omslag.

Stukken verzameld door Malika Baza: notulen van vergaderingen en correspondentie. 1995-1996.

5
Stukken verzameld door Malika Baza: notulen van vergaderingen en correspondentie. 1995-1996.. 1 omslag.

Jaarverslag. 1990, 1994 en 1995.

6
Jaarverslag. 1990, 1994 en 1995.. 3 stukken.
NB. Zie ook nr 4.

Ingekomen stukken. 1986-1996.

7
Ingekomen stukken. 1986-1996.. 1 omslag.

Interne correspondentie. 1985-1991 februari, 1994-1995.

8*
Interne correspondentie. 1985-1991 februari, 1994-1995.. 1 omslag.

Concept-akte van oprichting 1986, akte van oprichting 10 februari 1987 en uittreksels uit het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 1989-1991. 1986-1991.

9
Concept-akte van oprichting 1986, akte van oprichting 10 februari 1987 en uittreksels uit het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 1989-1991. 1986-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Commissie Doelmatigheid Landelijke Minderhedenorganisaties, de zogenoemde Commissie van Es. 1992 (1993).

10
Stukken betreffende de Commissie Doelmatigheid Landelijke Minderhedenorganisaties, de zogenoemde Commissie van Es. 1992 (1993).. 1 omslag.

Stukken houdende reacties op het verzoek om ondersteuning van de activiteiten van de LVAAV. 1995.

11
Stukken houdende reacties op het verzoek om ondersteuning van de activiteiten van de LVAAV. 1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende het verzoek om steun om voort te kunnen bestaan onder de naam Landelijke Vereniging van Arabische Vrouwen. 1996.

12
Stukken betreffende het verzoek om steun om voort te kunnen bestaan onder de naam Landelijke Vereniging van Arabische Vrouwen. 1996.. 1 omslag.

Werkplan. 1995 en 1996.

13
Werkplan. 1995 en 1996.. 2 stukken.
NB. Zie ook nr 4.

Stukken betreffende stagiaires. 1985, 1987 en 1989.

14
Stukken betreffende stagiaires. 1985, 1987 en 1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende banenpoolkrachten via de Stichting Uitzicht. 1991-1995.

15*
Stukken betreffende banenpoolkrachten via de Stichting Uitzicht. 1991-1995.. 1 omslag.

Personeelsdossier van Kawther Al-Baz. 1992, 1994 en 1996.

16*
Personeelsdossier van Kawther Al-Baz. 1992, 1994 en 1996.. 1 omslag.

Stukken betreffende de werving van vrijwilligers. 1994.

17
Stukken betreffende de werving van vrijwilligers. 1994.. 1 omslag.

Correspondentie met het Internationaal Vrouwencentrum te Nijmegen betreffende het vertrek uit hun pand per 1 juli 1993. 1993.

18
Correspondentie met het Internationaal Vrouwencentrum te Nijmegen betreffende het vertrek uit hun pand per 1 juli 1993. 1993.. 1 omslag.

Correspondentie met Sancta Maria te Nijmegen, opvang voor dak- en thuislozen, betreffende hun inwoning aldaar. 1995 februari.

19
Correspondentie met Sancta Maria te Nijmegen, opvang voor dak- en thuislozen, betreffende hun inwoning aldaar. 1995 februari.. 1 omslag.

Jaarrekening. 1985 en 1986.

20
Jaarrekening. 1985 en 1986.. 2 stukken.
NB. Zie ook nr 4 en 21.

Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 1983-1991.

21
Stukken betreffende de subsidie van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 1983-1991.. 1 pak.

Stukken betreffende provinciale subsidies. 1985-1991.

22
Stukken betreffende provinciale subsidies. 1985-1991.. 1 pak.

Stukken betreffende ontmoetingsweekenden. 1988-1996.

23-28
Stukken betreffende ontmoetingsweekenden. 1988-1996.. 6 omslagen.
23
1988..
24
1990..
25
1992..
26
1994..
27
1995..
28
1996..

Stukken betreffende het congres van 10 juni 1988 'Echtscheiding-rechtscheiding. Marokkaanse en Turkse vrouwen tussen twee rechtsstelsels'. 1988-1989.

29
Stukken betreffende het congres van 10 juni 1988 'Echtscheiding-rechtscheiding. Marokkaanse en Turkse vrouwen tussen twee rechtsstelsels'. 1988-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. 1993-1994.

30-32
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. 1993-1994.. 2 omslagen, 1 pak.
30
Notulen van jubileumvergaderingen..
31
Stukken betreffende de studiedagen. (pak).
32
Stukken betreffende subsidies..

Stukken betreffende de studiedag van 9 mei 1996 'Arabische vrouwen aan het woord'. 1996.

33
Stukken betreffende de studiedag van 9 mei 1996 'Arabische vrouwen aan het woord'. 1996.. 1 omslag.

Overzicht van bijeenkomsten van kadervrouwen 1986-1993. [1994].

34
Overzicht van bijeenkomsten van kadervrouwen 1986-1993. [1994].. 1 stuk.

Stukken betreffende bijeenkomsten van kadervrouwen. 1984, 1988 en 1990.

35
Stukken betreffende bijeenkomsten van kadervrouwen. 1984, 1988 en 1990.. 1 omslag.

Programma van het kaderweekend 17-19 oktober 1986. 1986.

36
Programma van het kaderweekend 17-19 oktober 1986. 1986.. 1 stuk.

Stukken betreffende het kaderweekend 20-22 oktober 1989. 1989.

37
Stukken betreffende het kaderweekend 20-22 oktober 1989. 1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende kadertrainingen, -bijeenkomsten en -weekenden. 1992-1995.

38
Stukken betreffende kadertrainingen, -bijeenkomsten en -weekenden. 1992-1995.. 1 omslag.

Ingekomen verzoeken om informatie, lezingen en artikelen. 1986-1989.

39
Ingekomen verzoeken om informatie, lezingen en artikelen. 1986-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten met hulpverleners en hulpverleningsinstellingen. 1983-1988.

40
Stukken betreffende contacten met hulpverleners en hulpverleningsinstellingen. 1983-1988.. 1 omslag.

Notulen van de eerste uitwisselingsbijeenkomst met Arabische vrouwelijke beroepskrachten in de hulpverlening op 18 december 1987. 1987.

41
Notulen van de eerste uitwisselingsbijeenkomst met Arabische vrouwelijke beroepskrachten in de hulpverlening op 18 december 1987. 1987.. 1 stuk.

Stukken betreffende verleende hulp. 1994-1996.

42*
Stukken betreffende verleende hulp. 1994-1996.. 1 omslag.

Stukken betreffende het meidenwerk. 1986, 1990-1992, 1995.

43
Stukken betreffende het meidenwerk. 1986, 1990-1992, 1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende contacten in Marokko. 1994-1996 mei.

44
Stukken betreffende contacten in Marokko. 1994-1996 mei.. 1 omslag.

Verslag van de eerste bijeenkomst van de Landelijke Organisatie Arabische Vrouwen (LOAV) van 31 januari 1986, stukken betreffende de voorgeschiedenis 1985 en verzoek om steun 1988. 1985-1986, 1988.

45
Verslag van de eerste bijeenkomst van de Landelijke Organisatie Arabische Vrouwen (LOAV) van 31 januari 1986, stukken betreffende de voorgeschiedenis 1985 en verzoek om steun 1988. 1985-1986, 1988.. 1 omslag.

Stukken betreffende de deelname aan het Landelijk Overleg onderzoek naar seksueel geweld en vrouwenmishandeling. 1985-1991.

46
Stukken betreffende de deelname aan het Landelijk Overleg onderzoek naar seksueel geweld en vrouwenmishandeling. 1985-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de samenwerking met de ambulante FIOM algemeen en in diverse plaatsen. 1992-1996.

47
Stukken betreffende de samenwerking met de ambulante FIOM algemeen en in diverse plaatsen. 1992-1996.. 1 pak.

Stukken betreffende de samenwerking met het buurthuis 'de Boog' te Utrecht. 1994.

48
Stukken betreffende de samenwerking met het buurthuis 'de Boog' te Utrecht. 1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting Marokkaans en Arabisch Cultureel Centrum voor Vrouwen (SMACV) te Rotterdam. 1995.

49
Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting Marokkaans en Arabisch Cultureel Centrum voor Vrouwen (SMACV) te Rotterdam. 1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende de samenwerking met het Landelijk Steunpunt Buitenlandse Vrouwencentra (LSBV) te Utrecht. 1994-1996.

50
Stukken betreffende de samenwerking met het Landelijk Steunpunt Buitenlandse Vrouwencentra (LSBV) te Utrecht. 1994-1996.. 1 omslag.

Stukken betreffende de samenwerking met FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling. 1996.

51
Stukken betreffende de samenwerking met FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling. 1996.. 1 omslag.

Contract met Cinemien betreffende de voorlichtingsvideo van de LVAAV 'Geduld heeft grenzen'. 1990 januari 25.

52
Contract met Cinemien betreffende de voorlichtingsvideo van de LVAAV 'Geduld heeft grenzen'. 1990 januari 25.. 1 stuk.

Stukken betreffende de visieconferentie 'Emancipatie van allochtone vrouwen in een multiculturele samenleving' van 21 november 1994, georganiseerd door het LSBV. 1994.

53
Stukken betreffende de visieconferentie 'Emancipatie van allochtone vrouwen in een multiculturele samenleving' van 21 november 1994, georganiseerd door het LSBV. 1994.. 1 omslag.

Scripties van Malika Achekar: 'ik cliënt, ik hulpverlener' van mei 1986 en ‘Volhouden heeft een grens. Over projectmatig tot stand brengen van innovaties’, eindwerkstuk Vrouwen en Welzijnswerk VO-MBI Hogeschool van Amsterdam 1990. 1986, 1990.

54
Scripties van Malika Achekar: 'ik cliënt, ik hulpverlener' van mei 1986 en ‘Volhouden heeft een grens. Over projectmatig tot stand brengen van innovaties’, eindwerkstuk Vrouwen en Welzijnswerk VO-MBI Hogeschool van Amsterdam 1990. 1986, 1990.. 2 stukken.

Krantenartikelen betreffende de LVAAV. 1992-1993.

55
Krantenartikelen betreffende de LVAAV. 1992-1993.. 3 stukken.