/
You are not logged in

Tussenfasehuis voor ex-gedetineerde vrouwen 1982-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000586
Unitdate1982-2000
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Désirée Vreke in 2008
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationTussenfasehuis voor ex-gedetineerde vrouwen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 10 juni 1982 als Stichting Tussenfasehuis voor ex-gedetineerde vrouwen; het was een vorm van alternatieve hulpverlening door de Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen, samen met een aantal vrouwen die zelf in de gevangenis hadden gezeten; doel was het verschaffen van tijdelijke huisvesting aan ex-gedetineerde autochtone en allochtone vrouwen en het behulpzaam zijn bij de resocialisatie van deze vrouwen aangezien zij vaak na hun detentie geconfronteerd werden met allerlei belemmeringen van maatschappelijke aard; met steun van de gemeente Amsterdam kon de stichting een voormalig kraakpand in de Sarphatistraat in gebruik nemen; in totaal konden zeven vrouwen, eventueel met kinderen tegelijk opgevangen worden; iedere vrouw kon voor de duur van maximaal één jaar in het Tussenfasehuis verblijven waarbij zij zelf de mate van hulp bepaalde; het huis draaide aanvankelijk alleen op vrijwilligers, later konden ook betaalde krachten aangenomen worden.


Scope and Content

Stukken afkomstig van Sabeth Klant: notulen bestuursvergaderingen 1983-1984, 1986; notulen medewerkstersvergaderingen 1986-1987; meerjarenverslagen 1982-1997; correspondentie 1982-1988; stukken betreffende oprichting en organisatie 1979, 1982-1986; financiële stukken 1983-1987; stukken betreffende activiteiten 1987-2000; documentatie 1982-1996.