/
You are not logged in

Archief Vereniging voor Feministische Hulpverlening 1987-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000584
Unitdate1987-2002
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.65 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2008
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig. Geen namen gebruiken
Preferred CitationArchief Vereniging voor Feministische Hulpverlening, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Oprichting van de vereniging was op 10 juni 1988, ontbonden in de algemene ledenvergadering op 13 januari 2001; initiatief tot oprichting kwam van enkele mensen van De Maan en Balsemien vanuit de behoefte aan een instelling die beroepsbescherming bood en deskundigheid aan haar leden garandeerde; de oprichtingsakte werd ondertekend door Madeleine Krips, Josephine Antonia Maria van Luytelaar en Johanna Margaretha Maria Langendijk; doelstelling was het bevorderen van de ontwikkeling en uitbreiding van de feministische hulpverlening, het bewaken van de kwaliteit daarvan en het behartigen van de belangen van de leden; het batig saldo werd overgemaakt naar de Stichting Ontwikkeling Genderspecifieke Hulpverlening die op de laatste ledenvergadering van 13 januari 2001 werd opgericht.


Scope and Content

Vergaderstukken en correspondentie van de oprichtingsgroep en het bestuur 1987-2001; notulen van de algemene ledenvergaderingen 1991-2001; jaarverslagen 1991-1999; stukken betreffende beleid 1994-2000; financiële stukken 1991-2000; stukken betreffende aanmelding en registratie van de leden 1989-1999; stukken van de registratiecommissie 1995-2000; stukken betreffende studiedagen en lezingen 1989-2000; folders en nieuwsbrieven 1992-2000; stukken betreffende regio-afdelingen 1991-1996; foto's; stukken van de Stichting Ontwikkeling Genderspecifieke Hulpverlening 2001-2002.
Notulen, agenda's, vergaderstukken en correspondentie van de oprichtingsgroep en het bestuur. 1987-2001.

1-15
Notulen, agenda's, vergaderstukken en correspondentie van de oprichtingsgroep en het bestuur. 1987-2001.. 15 omslagen en 2 pakken .
1
1987..
2
1988..
3
1989..
4
1990..
5
1991..
6
1992..
7
1993..
8
1994..
9
1995..
10
1996..
11
1997..
12
1998..
13
1999.. 1 pak.
14
2000.. 1 pak.
15
2001..

Notulen en agenda's van Algemene Ledenvergaderingen en stukken betreffende de Actiedag in 2000. 1991-2001.

16
Notulen en agenda's van Algemene Ledenvergaderingen en stukken betreffende de Actiedag in 2000. 1991-2001.. 1 omslag.

Jaarverslagen. 1991-1999.

17
Jaarverslagen. 1991-1999.. 1 omslag.

Kopie van de oprichtingsakte van 10 juni 1988, 6 zw/w foto's van de ondertekening bij de notaris, conceptstatuten 1991, statutenwijziging van 6 december 1995 en stukken betreffende de Kamer van Koophandel 1994, 1996-1997, 1999 en 2001. 1988, 1991, 1994-1997, 1999, 2001.

18
Kopie van de oprichtingsakte van 10 juni 1988, 6 zw/w foto's van de ondertekening bij de notaris, conceptstatuten 1991, statutenwijziging van 6 december 1995 en stukken betreffende de Kamer van Koophandel 1994, 1996-1997, 1999 en 2001. 1988, 1991, 1994-1997, 1999, 2001.. 1 omslag.

Stukken betreffende beleid. 1994-2000.

19
Stukken betreffende beleid. 1994-2000.. 1 omslag.

Financiële jaaroverzichten, begrotingen en toelichtende stukken. 1991-2000.

20
Financiële jaaroverzichten, begrotingen en toelichtende stukken. 1991-2000.. 1 omslag.

Ledenlijsten en -boekjes. 1989-1997.

21
Ledenlijsten en -boekjes. 1989-1997.. 1 pak.

Ingevulde inschrijvingsformulieren. 1989-1991.

22-23
Ingevulde inschrijvingsformulieren. 1989-1991.. 2 pakken.
22
A-M..
23
N-Z..

Ingevulde aanmeldingsformulieren en informatiefolder voor aspirant-leden. 1994-1999.

24
Ingevulde aanmeldingsformulieren en informatiefolder voor aspirant-leden. 1994-1999.. 1 omslag.

Ingevulde registratieformulieren, genummerd 1-11, 13-28, 30-47, 50-57 en ongenummerd. 1997.

25
Ingevulde registratieformulieren, genummerd 1-11, 13-28, 30-47, 50-57 en ongenummerd. 1997.. 1 pak.

Ingevulde maar niet uitgereikte certificaten voor supervisor en/of leertherapeut. 1999 en z.j.

26
Ingevulde maar niet uitgereikte certificaten voor supervisor en/of leertherapeut. 1999 en z.j.. 1 omslag.

Toelatingscriteria en stukken van de toelatingscommissie. 1990-1995.

27
Toelatingscriteria en stukken van de toelatingscommissie. 1990-1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende de registratie van leden. 1991, 1993.

28
Stukken betreffende de registratie van leden. 1991, 1993.. 1 omslag.

Stukken van de registratiecommissie. 1995-2000.

29
Stukken van de registratiecommissie. 1995-2000.. 1 pak.

Stukken betreffende studie(mid)dagen en lezingen. 1989-2000.

30
Stukken betreffende studie(mid)dagen en lezingen. 1989-2000.. 1 omslag.

Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. Met foto's. 1998.

31
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan. Met foto's. 1998.. 1 omslag.

Informatiebulletin 1992 en informatiefolders 1992 en z.j. 1992 en z.j.

32
Informatiebulletin 1992 en informatiefolders 1992 en z.j. 1992 en z.j.. 1 omslag.

Nieuwsbrieven. 1994-2000.

33
Nieuwsbrieven. 1994-2000.. 1 omslag.

Tijdschrift voor Feministische Hulpverlening. In tweevoud. september 1999.

34
Tijdschrift voor Feministische Hulpverlening. In tweevoud. september 1999.. 1 stuk.

Stukken betreffende regio-afdelingen. 1991-1996.

35
Stukken betreffende regio-afdelingen. 1991-1996.. 1 omslag.

Stukken van de Stichting Ontwikkeling Genderspecifieke Hulpverlening, officieel opgericht op 22 maart 2001 door M.A.G. van der Aa. 2001-2002.

36
Stukken van de Stichting Ontwikkeling Genderspecifieke Hulpverlening, officieel opgericht op 22 maart 2001 door M.A.G. van der Aa. 2001-2002.. 1 omslag.